Hoe kies je een Buitenschoolse Opvang (BSO)?
 • 0 comments

welke BSO?

Naschoolse opvang of buitenschoolse opvang, wat is het verschil eigenlijk? Strikt genomen vangt een naschoolse opvang alleen na schooltijd op. Buitenschoolse opvang vangt ook buiten schooldagen op en/of voor school. Vaak worden de termen door elkaar gebruikt. Maar dan, waar dit artikel eigenlijk om draait. Hoe kies je een goede BSO voor je kind? En waar moet je op letten? 

Allereerst moet je natuurlijk kijken, welke opvangorganisaties er bij jouw school opvang aanbieden. Je kijkt op hun websites en krijgt al een eerste indruk. Je gaat aan de hand van de selectie, die je hebt gemaakt, kijkafspraken maken.

Op visite bij de “toekomstige BSO of NSO”

De volgende punten neem je in ogenschouw:

 • Wat voor soort BSO is het (cultureel/sport….gewoon, divers programma), past dit bij jou en nog belangrijker bij het kind?
 • Is de BSO netjes…..(heel erg netjes kan ook betekenen dat kinderen niet de mogelijkheid krijgen lekker vrij te spelen)
 • Eén van de belangrijkste, hoe is de sfeer?
 • Welke activiteiten zijn er allemaal?
 • Is de BSO dicht bij school of juist bij huis (kan ook handig zijn)
 • Hoe worden de kinderen gehaald van school (lopend of in een busje)?
 • Indien nodig, is er voorschoolse opvang?
 • Hoe is de groep opgebouwd….leeftijden door elkaar of juist onderverdeeld in categorieën?
 • Hoe is de verhouding vrij spel en georganiseerde activiteiten? (hebben kinderen de keuze)
 • Is de opvang het gehele jaar geopend?

Even dieper ingaand op het bovenstaande. Het is erg belangrijk dat je niet alleen kijkt naar hoe is het nu voor mijn kind om op deze BSO te komen, maar het is minstens even belangrijk dat je dochtertje of zoontje zich ook nog kan vermaken op een wat latere leeftijd. Stel hier vragen over zoals “hoe gaan jullie om met de verschillende behoeftes van kinderen op verschillende leeftijden”? Een kleuter verandert zodra deze op school komt ontzettend snel!  Kijk voor de sfeer ook eens op social media. Staat het daar erg leuk beschreven allemaal? Let wel op bij grote organisaties of de berichtjes, die je ziet ook jouw locatie betreffen.

Dan de activiteiten. Kinderen kunnen heel goed zelfstandig spelen, maar hebben vaak hoe ouder ze worden toch steeds meer uitdagingen nodig. Wordt dit geboden en in welke vorm dan? Een kind vindt het vaak leuk om mee te doen aan allerlei activiteiten, maar soms heeft het ook de behoefte om lekker even te “chillen”……is daar dan ook gelegenheid voor?

​Tijdens de rondleiding klinkt het allemaal zeer positief

Natuurlijk zet elke BSO zijn beste beentje voor. Maar wie het het beste weten zijn natuurlijk andere ouders en kinderen. Staan er recensies op social media en/of de website? Lees die dan eens door….of nog beter, ken je iemand die zijn of haar kind bij de betreffende opvang heeft, vraag die eens hoe de sfeer is.

Kortom:

 • Wat zijn de ervaringen van andere ouders met de BSO?
 • Wellicht weet de leerkracht en of school iets te vertellen.

Medewerkers & kinderen

Tegenwoordig wordt ook steeds beter gekeken door de GGD hoe er wordt omgegaan met de kinderen. Dit kun je dan vaak teruglezen in het verslag wat zij geschreven hebben. De medewerkers in de kinderopvang zijn erg belangrijk en bepalen sterk de sfeer op een opvang. Hoeveel medewerkers staan er op de groep? Wordt er bijvoorbeeld met boventallig personeel/stagiaires gewerkt…(en dus meer quality-time voor de kids). Stellen ze zich netjes voor tijdens de rondleiding….of zijn ze actief bezig met programma/knuffelen of bedenk het maar….

In het kort gezegd:

 • Heb je een goed gevoel bij de medewerkers? Zijn ze gekwalificeerd?
 • Zijn er veel wisselingen qua de medewerkers die een kind ziet?
 • Hoe gaan de medewerkers met de kinderen om? Is er genoeg aandacht voor elk kind?
 • Als je de groep bekijkt, lachen, spelen de kinderen met elkaar?
 • Hoe is de communicatie, hoe kun je de leiding bereiken. Wat zijn de gebruikte communicatielijnen?

Kosten

Toch ook niet een onbelangrijk deel zijn de kosten.

 • Wat zijn de kosten van de opvang
 • Welke kosten zijn inbegrepen (activiteiten, vervoer, eten en drinken)?
 • Zijn er verschillende pakketten af te nemen?
 • Is ruilen van dagen een optie?
 • Kun je flexibel inboeken?

Let hier goed op het verschil tussen bruto- en nettokosten. Bijna iedereen heeft recht op kinderopvangtoeslag. Dit kan betekenen dat een ogenschijnlijk goedkoper pakket uiteindelijk een duurdere optie is. Soms heeft het zin om bijvoorbeeld (als het kan) een niet zo’n populaire opvangdag af te nemen (vaak de woensdag en vrijdag). Deze zijn vaak goedkoper. Maak een proefberekening op proefberekening toeslagen met de verschillende pakketten.

Wat is er in de kosten inbegrepen. Worden er voor activiteiten extra kosten berekend? Wil je dat je kind straks mee kan doen met activiteiten, dan is het goed te weten of deze als extra kosten worden berekend. Dit kan namelijk best oplopen!

Ten slotte

Ik hoop je hierboven de handvaten te hebben gegeven om een weloverwogen keuze te maken. Ook als je kind al op een BSO/NSO zit is het goed je af en toe af te vragen of dit het beste is voor je kind. Zoals ik eerder schreef, kinderen worden snel groter en hun behoeftes veranderen daarmee ook. Wellicht is de BSO met uitdagende activiteiten en sport dan toch leuker voor hem of haar!

Share Social

About the Author: Marco Hos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *