De overheid heeft de basiskwaliteit voor de branche Kinderopvang in de wet vastgelegd. De branche Kinderopvang heeft deze basiskwaliteit zelf uitgewerkt in het convenant kwaliteit. BSO De Geelwitjes houdt zich als vanzelfsprekend aan dit convenant. De tekst van het convenant kwaliteit kinderopvang en aanverwante documenten vind je hier .

Kwaliteit omvat echter meer dan alleen de kwaliteitsregels over bijvoorbeeld groepsgrootte en minimaal vloeroppervlakte per kind, zoals deze in het convenant zijn vastgelegd.

Kwaliteit

logo geelwitjes alleen duim links

Kwaliteits instrumenten

Toezicht op kwaliteit

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en schakelt voor het uitvoeren van de inspectie de GGD als toezichthouder in. De GGD voert jaarlijks inspectiebezoeken uit en doet hiervan verslag in een inspectierapport. Door een jaarlijkse risico inventarisatie en evaluatie uit te voeren, brengen we in kaart wat de risico’s zijn, hoe we deze kunnen verhelpen en voorkomen, om zo een goede gezondheid en veiligheid van de werknemers en kinderen te kunnen waarborgen.
De actuele rapporten vind je in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. Je kunt hier zoeken op BSO Eleanora of het registratienummer van uw locatie invoeren. Deze is terug te vinden op onze website onder contact.

Klachten

Natuurlijk doet BSO De Geelwitjes er alles aan om klachten te voorkomen. Desalniettemin kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Ook potentiële verbeterpunten vernemen wij graag.

Een klacht indienen bij BSO De Geelwitjes

BSO De Geelwitjes beschikt over een procedure klachten en meldingen; deze kun je hier bekijken. Wij stellen het op prijs als je klachten over de opvang doorgeeft aan de vaste pedagogisch medewerker van je kind. Voor klachten van administratieve of andere aard kun je contact opnemen via de mail, het contactformulier of de telefoon.

We gaan ervan uit, dat we met elkaar tot een oplossing kunnen komen.

Externe klachtencommissie

Het is de bedoeling deze organisatie pas in te schakelen wanneer je ontevreden bent over de afhandeling van een klacht door de BSO of als de klacht onoplosbaar blijkt te zijn. Het voorgaande is geen verplichting!

Je kunt ten aller tijden je klacht indienen bij de  Geschillencommissie Kinderopvang

 

 

Indien je lid bent van de oudercommissie en je klacht heeft betrekking hierop dan kun je terecht bij Geschillencommissie Kinderopvang.

De uitspraak van de stichting klachtencommissie kinderopvang is niet bindend, maar zal daar waar mogelijk opgevolgd worden. Indien de partijen er dan nog niet uitkomen, kan de klager zijn klacht voorleggen aan de Geschillen Commissie Kinderopvang.

Heb je  als sollicitant een klacht, dan kun je je (nadat je de klacht aan BSO De Geelwitjes kenbaar hebt gemaakt en geen bevredigend antwoord hebt gehad) wenden tot de NVP.

Bij vermoeden van geweld tegen een kind gebruiken wij het document: Meldcode Kindermishandeling 

Tevredenheidsonderzoek

Naast de kwaliteitseisen waaraan wij moeten voldoen, vinden wij het belangrijk om te weten wat jij van onze dienstverlening vindt. Hierom verzoeken wij de ouders/verzorgers jaarlijks mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. Daarnaast verzoeken wij nieuwe ouders en ouders waarvan het contract eindigt om een vragenlijst in te vullen.

Hier kun je bekijken wat ouders zoal over ons hebben geschreven.

De BSO die méér is!

Zoals hierboven beschreven zijn voor ons niet alleen de randvoorwaarden belangrijk.

Wij stellen het kind centraal, hij of zij moet het leuk vinden! Hiervoor bieden we dus vele activiteiten aan die het kind zelf kan kiezen. Ook hebben ze grote inspraak op het speelgoed dat wordt aangeschaft. We gaan zelfs met ze shoppen!

Alle activiteiten en workshops zijn in het tarief verwerkt! Zo komt elk kind in gelijke mate aan bod en heeft ook het kind van ouders met een minder groot budget evenveel mogelijkheden als die met een hoog budget.

Verder hebben we nog een aantal services die je hiernaast kunt bekijken

Avondmaaltijd? Voor een heerlijke gezonde maaltijd kun je bij ons terecht!

Een gezonde verantwoorde maaltijd voor je kind of jezelf? Zowel voor volwassenen als voor de kinderen kun je bij ons terecht. Keuze per week uit verschillende gerechten.

Meer weten? klik hier

BSO EXTRA

We organiseren al veel leuke activiteiten, maar vanaf groep vijf wordt het nog uitdagender!

Deze groep kinderen krijgt nieuwe interesses en willen meer uitdagingen. Met deze groep voorziet BSO De Geelwitjes in hun groeiende behoeftes en eigen verantwoordelijkheden.

Kom je in deze groep dan ga je meer stoere activiteiten doen. Naast activiteiten op de BSO zelf zoals sport, spel en knutselen (houtzagen etc) gaan we er ook op uit. je kunt dan denken aan:

Zeilen, bowlen, workshops bij HART Haarlem, Bounz, zwemmen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Naar de kapper?

Om de ongeveer 6 weken komt de kapper op de BSO. Lees hier meer over!

Vriendje en vriendinnetjes mee naar de opvang?

Omdat we vinden dat we als BSO een verlengstuk zijn van de huiselijke situatie, mag er net als in de thuissituatie een vriendje of vriendinnetje worden meegenomen. Dit vinden wij alleen maar gezellig!! We kijken naar onder andere de bezettingsgraad of dit mogelijk is.

Op schooldagen zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Op vakantie dagen hebben wij hiervoor een gereduceerd tarief. Dit omdat o.a. de activiteiten dan veel uitgebreider zijn. De kosten variëren maar zijn nooit hoog (het is natuurlijk niet de bedoeling dat een vriendje elke week komt spelen!)

Vraag ons eerst of het mogelijk is zo voorkomen we teleurstellingen!

Pedagogisch beleid

Een goede opvang heeft natuurlijk een pedagogisch beleid. Ben je nieuwsgierig hoe wij naar pedagogische vraagstukken kijken? Kijk dan op onze pagina pedagogisch beleid.