dreefschool logo

BSO De Geelwitjes coördineert en verzorgt de tussenschoolse opvang (TSO) op de Dreefschool in Haarlem.

Lekker spelen,sporten en ravotten op één van de schoolpleinen of in het mooie Frederikspark!

De vrije tijd tussen de middag wordt goed benut. Bij groepen 3 en hoger wordt er gegeten met de leerkracht. Hierna gaan de kinderen naar buiten.

De pedagogisch medewerkers van BSO De Geelwitjes verzorgen de TSO samen met ouders die zich hebben opgegeven. In de pauze trappen onze sportinstructeurs ook graag een balletje mee! Voor de kinderen die ook naar onze buitenschoolse opvang gaan is dit een groot voordeel. Ze kennen immers de pedagogisch medewerkers al goed.

Kijk onderaan deze pagina voor veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen tussenschoolse opvang

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Op de Dreefschool blijft in principe elk kind over. Het is echter geen verplichting. Doordat alle kinderen overblijven hoef je je als ouder niet op te geven voor de TSO. De school licht ons automatisch in.

Wat zijn de kosten voor de TSO?

De administratie en de facturering vinden plaats door de Dreefschool zelf. De school zelf bepaald aan de hand van de door ons opgegeven begroting de prijs per kind. De Dreefschool licht in.

Voor vragen betreffende facturering kunt u terecht bij info@dreefschool.nl

Waar kan ik bijzonderheden van mijn kind aangeven?

Bij het inschrijven kun je de bijzonderheden van je kind(eren) doorgeven. De school zorgt ervoor dat deze gegevens ook bij de TSO-coördinator terecht komen.

De coördinator is ook telefonisch bereikbaar. Je kunt ons bereiken op: 023-5515702

Bij geen gehoor kunt u een voicemail inspreken. Of stuur een mail naar ons mailadres  info@geelwitjes.nl

Op deze manier kunt u aanvullende informatie doorgeven en bespreken waar de coördinator rekening mee moet houden.