Pedagogisch beleid

logo geelwitjes alleen duim links

BSO De Geelwitjes biedt buitenschoolse opvang aan basisschoolleerlingen van de Aloysiusschool, de Dreefschool, de Peppelaer, Bavoschool, Focus en Cruquiusschool in Haarlem. Om te zorgen dat er duidelijkheid en eenduidigheid is over het beleid is er een pedagogisch beleidsplan ontwikkeld. Het pedagogisch beleid gaat over alle formele en informele afspraken. Door vanuit één lijn te werken ontstaat er saamhorigheid in het team. Dit biedt de kinderen structuur, duidelijkheid en vertrouwdheid.

In de volgende documenten kun je het pedagogisch beleidsplan en werkplan inzien.

Pedagogisch beleidsplan BSO De Geelwitjes 2020 (21)

pedagogisch werkplan Versie 1-4. E. Boek

Tevens maken wij gebruik van een Pedagogisch coach sinds 1 december 2018

De pedagogisch coach begeleidt de pedagogisch medewerkers in hun pedagogisch didactisch handelen op de werkvloer. Dit door het toepassen van ‘‘on the job’’ coaching. Zij signaleert knelpunten in kennis, vaardigheden en houding bij pedagogisch medewerkers en geeft positieve feedback. Daarnaast kunnen pedagogisch medewerkers bij haar terecht met pedagogische hulpvragen en is zij/eigenaar het aanspreekpunt als het gaat om pedagogisch beleid.  Inzet pedagogisch coach Geelwitjes aangepast aan 2022 II: het aantal uur wat zij werkt wordt als volgt berekend: (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers).

Andere documenten vind je hier

shutterstock_149096255